عامل قتل کودک فریمانی بازداشت شد

محمدرضا عارف مجددا بر صندلی ریاست فراکسیون امید تکیه زد
برنا نوشت: زن ۴۰ساله‌ای که تبعه خارجی است و در شهرهای مشهد، تربت جام، تایباد، باخرز و شاندیز طلای کودکان را سرقت می‌کرد در تربت جام دستگیر شد.

محمدرضا عارف مجددا بر صندلی ریاست فراکسیون امید تکیه زد