پرداخت تسهیلات بانکی در قبال بکارگیری کارگران پلاسکو

محل اسکان پلاسکویی‌ها مشخص شد
مهر نوشت: یک مقام مسئول با بیان اینکه در صدد چاره جویی برای کارگران فاقد بیمه پلاسکو هستیم،گفت: کارفرمایانی که کارگران مقرری بگیر بیمه بیکاری را به کار بگیرند،تسهیلات با سود پایین دریافت می کنند.

محل اسکان پلاسکویی‌ها مشخص شد