هدررفت 150میلیون مترمکعب آب در استان خشکی زده فارس

محققان شیرازی یک روش نوین برای ازدیاد برداشت نفت به کار گرفتند
«خبرجنوب» نوشت: مدیرعامل آب منطقه ای فارس گفت: 150 میلیون مترمکعب سیلاب به علت به بهره برداری نرسیدن سدهای هایقر و نرگسی از دسترس خارج شده و به هدر رفت.

محققان شیرازی یک روش نوین برای ازدیاد برداشت نفت به کار گرفتند