چگونه گوشی موبایل قاچاق را تشخیص بدهیم؟

«محفل بی‌عاری» در تالار سایه
گمرک ایران روش شناسایی گوشی موبایل قاچاق از گوشی هایی که به صورت قانونی وارد شده اند،را اعلام کرد.

«محفل بی‌عاری» در تالار سایه