فیلم | امضای بزرگترین قرارداد وام خارجی پس از برجام

محسن رضایی: تحریم‌های اقتصادی آقای ترامپ، سپاه را نشانه رفته است/پاسخ قاطع به تبلیغات موشکی آمریکا
بزرگترین قرارداد وام خارجی پس از برجام میان اگزیم بانک و سازمان سرمایه گذاری به ارزش 8 میلیارد یورو به امضا رسید.

محسن رضایی: تحریم‌های اقتصادی آقای ترامپ، سپاه را نشانه رفته است/پاسخ قاطع به تبلیغات موشکی آمریکا