پرندگان مهاجر به تالاب‌های همدان رسیدند

محرومیت سیدجلال ممکن نیست!
مدیر حفاظت محیط زیست همدان از اجرای طرح سرشماری پرندگان همزمان با فصل مهاجرت آنها خبر داد و گفت: بر اساس سرشماری صورت گرفته 850 قطعه پرنده در تالاب‌های همدان رویت شده است.

محرومیت سیدجلال ممکن نیست!