پرچم‌دار ۲۰۱۷ نوکیا به قیمت ۶۹۹ دلار / نوکیا 9 چرا دیر می‌آید؟

محرومیت بازیکنی که طارمی را کتک زد
نوکیا پرچم‌دار 2017 خود را در فصل سوم سال مالی در بازار جهانی به قیمت 699 دلار عرضه می‌کند.

محرومیت بازیکنی که طارمی را کتک زد