محمدرضا مروارید: دلایل وقوع خشکسالی های اخیر مورد بررسی علمی قرار گیرد

محدوده منطقه آزاد مهران اصلاح شد
جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ایلام برگزار گردید.

محدوده منطقه آزاد مهران اصلاح شد