ماجرای جالبی که شهید مطهری از آیت الله هاشمی رفسنجانی نقل کرد

مجید صالحی: نمردم و یک فیلمم به جشنواره فجر رفت | عکس
اینستاگرامی که درباره شهید مطهری مطلب می گذارد، خاطره ای از این استاد شهید درباره مرحوم آیت الله رفسنجانی نقل کرده است.

مجید صالحی: نمردم و یک فیلمم به جشنواره فجر رفت | عکس