تساوی پدیده و ذوب‌آهن در مشهد

مجوز انتشار ۸۴ رسانه مکتوب و الکترونیک صادر شد
پدیده و ذوب‌آهن در هفته پانزدهم لیگ برتر به تساوی رضایت دادند.

مجوز انتشار ۸۴ رسانه مکتوب و الکترونیک صادر شد