بازداشت سارق چرب زبان طلافروشی‌های بازار/ عکس

مجموعه آثار کیهان کلهر منتشر می‌شود
سارق حرفه ای که با چرب زبانی زنان را فریب می داد تا از آنها برای همدستی در سرقت هایش استفاده کند، در بازار بزرگ تهران دستگیر شد.

مجموعه آثار کیهان کلهر منتشر می‌شود