امتحانات دانشگاه‌های دولتی دوشنبه ۲۰ دی ۹۵ برگزار می‌شود

مجلس برای حمایت از بخش خصوصی مصمم است
مهر نوشت: مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم اعلام کرد: دوشنبه ۲۰ دی ۹۵ دانشگاه ها تعطیل نیست و امتحانات برگزار می شود.

مجلس برای حمایت از بخش خصوصی مصمم است