مجموعه آثار کیهان کلهر منتشر می‌شود

مجری پروژه برج میلاد و تونل رسالت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران شد
مجموعه آثار کیهان کلهر توسط نشر موسیقی ساز آواز، اوایل آذر در ایران منتشر می‌شود.

مجری پروژه برج میلاد و تونل رسالت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران شد