صدای پای گرانی مسکن می‌آید

مجری سرشناس مهمان «خندوانه» شد
بانک مرکزی در گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه امسال اعلام کرد: واحدهای کمتر از 80 متر در صدر معاملات مسکن قرار دارند

مجری سرشناس مهمان «خندوانه» شد