افتتاح پایگاه هوایی اورژانس البرز

متن مکتوب سخنان محرمانه ظریف توزیع شد/به کری گفتم کاری کردید که حضور من با شما در یک شهر غیرممکن است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، از راه‌اندازی نخستین پایگاه هوایی اورژانس استان خبر داد.

متن مکتوب سخنان محرمانه ظریف توزیع شد/به کری گفتم کاری کردید که حضور من با شما در یک شهر غیرممکن است