دستگیری یک فرد متخلف به جرم حمل اسلحه قاچاق در زنجان

متلک کاریکاتوری به روزنامه انتخاباتی قالیباف!
فرد متخلف به جرم حمل یک قبضه اسلحه ته پر تک لول قاچاق توسط محیط بانان اداره شهرستان طارم دستگیر شد.

متلک کاریکاتوری به روزنامه انتخاباتی قالیباف!