مرفاوی: چرا منصوریان در اهواز گریه کرد کسی چیزی نگفت؟!

متلک کاریکاتوری به آمدن ترامپ بجای اوباما!
صمد مرفاوی بعد از باخت تیمش مقابل استقلال در کنفرانس خبری حاضر شد.

متلک کاریکاتوری به آمدن ترامپ بجای اوباما!

دانلود رایگان اینستاگرام