65 دقیقه بازی 10 نفره کمر کاسیاس و دوستان را شکست!

متلک سنگین به مرضیه وحید دستجردی، محسن رضایی و مشایی!
بازی‌شب دوم مرجله رفت لیگ قهرمانان اروپا با برد خارج از خانه یووه و شکست لستر به پایان رسید.

متلک سنگین به مرضیه وحید دستجردی، محسن رضایی و مشایی!