ترامپ و چالش استعفا در کابینه

«مالاریا» راهی بلگراد شد
ایرنا نوشت: تنها پس از گذشت یک ماه از عمر دولت جمهوری خواه ترامپ، انتشار برخی اسناد به استعفای مشاور امنیت ملی دولت وی انجامید؛ پرونده ای که حتی می تواند تا استعفا و حتی استیضاح دولتمردان جدید آمریکا پیش رود.

«مالاریا» راهی بلگراد شد