تولد “باروژ”در شیرود

ماشین‌سازی به تراکتورسازی رحم کرد/ سه امتیاز بازی با تراکتور را نمی‌خواهیم
روبان” باروژ “ظهر شنبه بریده خواهد شد تا شاهد تولد مجموعه ای جدید به ظرفیت های صنعت گردشگری مازندران باشیم.

ماشین‌سازی به تراکتورسازی رحم کرد/ سه امتیاز بازی با تراکتور را نمی‌خواهیم