تصویری از صحنه دهه شصتی ورزشگاه آزادی امروز!

مادر ۳۵ساله و کودک ۶ ماهه قربانی بی‌دقتی در رانندگی
ظرفیت استادیوم آزادی در بازی برابر چین تکمیل شده است.

مادر ۳۵ساله و کودک ۶ ماهه قربانی بی‌دقتی در رانندگی