خبر کشف و سپس تکذیب کشف ٨ خمره قدیمی در خیابان اکباتان شهر همدان!؟

مادری به همراه ۳ دخترش قربانی تصادف بین جاده ای گچساران-بهبهان
در پی انتشار خبری مبنی بر کشف 8 خمره قدیمی در حفاری‌ خیابان اکباتان در یکی از رسانه های استان، معاون فنی عمرانی شهرداری و مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی استان همدان این موضوع را تکذیب کردند.

مادری به همراه ۳ دخترش قربانی تصادف بین جاده ای گچساران-بهبهان