حذف کهکشانی‌ها از جام حذفی/نخستین جام از دست رئال مادرید پرید!

ماجرای عرفان‌های تازه و ساختگی در قرن سیزدهم هجری
شاگردان زیدان با تساوی مقابل سلتاویگو از جام حذفی کنار رفتند.

ماجرای عرفان‌های تازه و ساختگی در قرن سیزدهم هجری