افزایش اجاره بها در آستانه زمستان

ماجرای شهرداری که گم می‌شود در کمدی «استشمامات»
بر اساس آمار بانک مرکزی در آذرماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری افزایش یافت.

ماجرای شهرداری که گم می‌شود در کمدی «استشمامات»