کیفی که می‌تواند محافظ‌تان در مقابل گلوله شود!

ماجرای رفاقت رهبر انقلاب با یک ارمنی در زندان/بعضی بی‌غیرت‌ها در خانه ماندند و به جبهه نرفتند
یک شرکت انگلیسی کیف ضدگلوله ارزان‌قیمتی تولید کرد که صاحب آن را در برابر انواع گلوله و ضربات چاقو ایمن می‌سازد.

ماجرای رفاقت رهبر انقلاب با یک ارمنی در زندان/بعضی بی‌غیرت‌ها در خانه ماندند و به جبهه نرفتند