تصاویر | جلسه علنی مجلس | از مذاکرات نمایندگان زن تا حلقه به دور رئیس مجلس

ماجراهای داود سوسکه و مریم ژاپنی در یک کتاب
بیست و چهارمین جلسه و یازدهمین روز بررسی لایحه برنامه ششم توسعه یکشنبه به ریاست علی لاریجانی و با حضور 207 نماینده برگزار شد.

ماجراهای داود سوسکه و مریم ژاپنی در یک کتاب