واکنش سخنگوی پایداری‌ها به احتمال حمایت این جبهه از رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری

ماتیس: نیروهای آمریکا بعد از نبرد موصل نیز در عراق می‌مانند
ایسنا نوشت:سخنگوی جبهه پایداری گفت که گزینه نهایی جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم هنوز مشخص نشده است.

ماتیس: نیروهای آمریکا بعد از نبرد موصل نیز در عراق می‌مانند