تصاویر ورود نادر نهنگ به رودخانه شهر نیویورک/خوشحالی مردم خمشگین از انتخاب ترامپ

لیگ برتر والیبال: برد راحت شهرداری ارومیه برابر نماینده اراک
ورود نادر یک نهنگ به رودخانه هادسون، باعث خوشحالی اهالی نیویورک شده که از انتخاب ترامپ و ترافیک اطراف برج او خشمگین هستند.

لیگ برتر والیبال: برد راحت شهرداری ارومیه برابر نماینده اراک