کنایه سرخو در آستانه انتخابات: اعضای شورای پنجم بدانند در مبارزه با فساد، مورد حمله قرار می‌گیرند

لیپی در تهران پا به توپ شد
ایسنا نوشت: رئیس کمیته حمل و نقل شورای چهارم شهر تهران اعلام کرد: مقابله با فساد برای نمایندگان مردم در مجلس و شورا بدون هزینه نیست.

لیپی در تهران پا به توپ شد