حمام تاریخی گله‌داری بندرعباس پس از ۹ ماه تعطیلی بازگشایی شد

لیونل مسی و مرتضی احمدی!
مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان گفت: حمام تاریخی گله داری در بندرعباس برای بازدید گردشگران بازگشایی شد.

لیونل مسی و مرتضی احمدی!