عکس | کمک به زن هندی برای راه رفتن روی زغال داغ در مراسم مذهبی هندوها

لیستی هیجان‌انگیز از اسطوره‌های بارسا برای ال‌کلاسیکو
در تصویر زیر افرادی را مشاهده می‌کنید که مشغول کمک به یک زن هندی برای راه رفتن بر روی زغال گداخته در مراسم مذهبی هندوها هستند.

لیستی هیجان‌انگیز از اسطوره‌های بارسا برای ال‌کلاسیکو