فیلم | کشف ماهی شیشه‌ای عجیب توسط ماهیگیر نیوزلندی

لیبی خود را از طرح کاهش تولید نفت اوپک مستثنی کرد
گلاس فیش یا ماهیان شیشه‌ای متعلق به خانواده Chandidae یا Ambassidae شامل همه ماهیانی است که دارای بدن شفاف هستند.

لیبی خود را از طرح کاهش تولید نفت اوپک مستثنی کرد