بخش خصوصی امسال چقدر فولاد صادر کرد؟

«لِ‌ته» دو اجرایی شد
آمار عملکرد صدور فولاد خام بخش خصوصی در دوره 9 ماهه امسال نشان می دهد در مجموع 2 میلیون و 565 هزار تن به بازارهای هدف صادرات شده است که نسبت به دوره مشابه پارسال رشد 118 درصدی دارد.

«لِ‌ته» دو اجرایی شد