تصاویر | بزرگداشت شهید آتش‌نشان میانه‌ای ساختمان پلاسکو در زادگاه

لهستان از روسیه به دادگاه لاهه شکایت می‌کند
مراسم بزرگداشت آتش‌نشان شهید حادثه پلاسکو، «ناصر مهرورز» در زادگاه خود روستای گلن‌گدر میانه برگزار شد.

لهستان از روسیه به دادگاه لاهه شکایت می‌کند