اجرای غربالگیری‌ژنتیکی برای کاهش تولد نوزادان‌معلول در ایران/ ۱۶۰۰مرکز مشاوره برای پیشگیری از طلاق

لغو تحریم‌های ایران اقتصاد دنیا را تکان داد
واحد مرکزی خبر نوشت: رئیس سازمان بهزیستی از ایجاد 1600 مرکز مشاوره با همکاری قوه قضائیه در کشور خبر داد.

لغو تحریم‌های ایران اقتصاد دنیا را تکان داد