افزایش حقوق بازنشستگان اعمال شد/ نوبخت: کسی حق ندارد حقوق مردم را گروگان بگیرد

لزوم توجه به ورزش نینجوتسوی بانوان آبادان
سخنگوی دولت اعلام کرد افزایش حقوق بازنشستگان برای مستمری‌بگیران کشوری و لشکری تماما پرداخت شده و کسی حق ندارد حقوق آنها را گروگان بگیرد.

لزوم توجه به ورزش نینجوتسوی بانوان آبادان