تصاویر | بارش برف زمستانی در بجنورد، شاهرود و میامی

لزوم تحلیل انتقادی انرژی‌های نو
بارش برف در نخستین روز از فصل زیبای زمستان چهره بجنورد در استان خراسان شمالی، شاهرود و میامی در استان سمنان را سپیدپوش کرد.

لزوم تحلیل انتقادی انرژی‌های نو