اینفوگرافیک | بحران آب؛ بحران ملی؛ مشکل جهانی

لاریجانی: قوای سه‌گانه باید با نگاه وفاق‌آمیز به معیشت مردم و اشتغال توجه کنند
در اینفوگرافیک زیر وضعیت اقلیم و اراضی کشور، سطح بارندگی و سهم آب مصرفی را می‌بینید.

لاریجانی: قوای سه‌گانه باید با نگاه وفاق‌آمیز به معیشت مردم و اشتغال توجه کنند