بررسی داوری دربی در نود/ گل خطای پرسپولیس، اخراج صحیح رحمتی

لاریجانی: خدمات کمیته امداد در کشور بسیار ارزشمند است/ لزوم توانمندسازی مددجویان برای ورود به جامعه
صحنه های بحث برانگیز داوری دربی در برنامه 90 مورد بررسی قرار گرفت.

لاریجانی: خدمات کمیته امداد در کشور بسیار ارزشمند است/ لزوم توانمندسازی مددجویان برای ورود به جامعه