تقاضای اروپایی‎ها برای خرید محصولات ایرانی

لاریجانی به یوسف‌نژاد:پا در کفش رییس‌مجلس نکنید/با این وضع بانک‌ها شاید آخوندها به شورای‌فقهی نیایند
شانا نوشت:مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با پیش بینی رشد ١٠ درصدی برای صادرات محصولات پتروشیمی کشور تا پایان امسال، گفت: تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی ایران از سوی خریداران بین المللی بویژه اروپایی‎ها افزایش یافته است.

لاریجانی به یوسف‌نژاد:پا در کفش رییس‌مجلس نکنید/با این وضع بانک‌ها شاید آخوندها به شورای‌فقهی نیایند