پاسخ دولت به چهار شبهه مطرح شده در رسانه‌ها

قیمت کنونی دلار واقعی نیست
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: پیرو انتشار خبرنامه 400 نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف به رئیس جمهوری و طرح برخی مسایل که نشان از ابهام احتمالی یا کم اطلاعی نویسندگان این نامه از برخی موضوعات است، بیان توضیحاتی لازم است.

قیمت کنونی دلار واقعی نیست