تردد بی‌وقفه خودروهای سنگین و شبکه فرسوده برق؛ مشکلات محله ۱۳آبان شهر ری

قیمت نفت بالا رفت
محله ۱۳آبان شهر ری، مشکلات زیادی دارد که در جلسه اخیر کمیته نظارت شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

قیمت نفت بالا رفت