رویای دیرین مارتین اسکورسیزی / وقتی یک کارگردان بزرگ سه دهه در انتظار می‌ماند

قیمت فروش آپارتمان در محدوده خیابان مطهری
«سکوت» برای مارتین اسکورسیزی همانند دیگر فیلم‌های دوران کاریش نیست، او سال‌ها در رویای ساخت این فیلم بود.

قیمت فروش آپارتمان در محدوده خیابان مطهری