قاتل زن باردار و برادرش قصاص شد

قیمت طلا به کمتر از ۱۳۰۰ دلار خواهد رسید
«خبرجنوب» نوشت: حکم قصاص عامل قتل زن باردار و برادرش که سال 93 در شیراز قربانی یک نقشه شوم شده بودند، اجرا شد.

قیمت طلا به کمتر از ۱۳۰۰ دلار خواهد رسید