بررسی استعفای مسجدجامعی در جلسه سه‌شنبه شورای شهر تهران

قیمت دلار واردکنندگان
ایلنا نوشت: یک عضو شورای شهر تهران از احتمال بررسی استعفای مسجد جامعی از این شورا در روز سه‌شنبه خبر داد.

قیمت دلار واردکنندگان