سایت پرسپولیس عکس گولچ را حذف کرد

قیمت خودروهای دست دوم با کارکرد 40 هزار کیلومتر
عکس مدافع جنجالی سرخ‌ها از پایگاه اینترنتی این باشگاه حذف شد.

قیمت خودروهای دست دوم با کارکرد 40 هزار کیلومتر