سخنگوی وزارت امور خارجه نوروز را به ایرانیان مقیم خارج از کشور تبریک گفت

قیمت بلیت قطار ویژه نوروز
بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در پیامی نوروز را به ایرانیان مقیم خارج از کشور تبریک گفت.

قیمت بلیت قطار ویژه نوروز