صندوق کارآفرینی البرز، دستگاه برگزیده استان در سی و سومین سفر رییس جمهور

قیمت برخی محصولات هیوندای در بازار
مدیر کل بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری البرز از خدمات ارزنده صندوق کار آفرینی امید البرز در طول سفر ریاست جمهوری به استان البرز تقدیر کرد.

قیمت برخی محصولات هیوندای در بازار