تکذیب خبر جدایی پولادی از تیم قطری

قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار
مهرداد پولادی در الشحانیه می‌ماند.

قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار