تولید خودرو در آستانه یک میلیونی شدن

قیمت برخی آپارتمان‌های منطقه 4 تهران
۹۴۹هزار و ۴۹۷ دستگاه انواع خودرو از ابتدای امسال تاکنون در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۹.۱ درصد افزایش دارد.

قیمت برخی آپارتمان‌های منطقه 4 تهران